Kniha Planety ve znameních

U všech planet čtěte prosím velmi pozorně, o čem každá jednotlivá planeta vypovídá, a tyto významy si uložte v paměti. Při práci s horoskopy budete zmíněné informace neustále potřebovat.

U každé planety ve znamení popisuji jak pozitivní, tak negativní způsoby projevu. Ptáte se proč? Je to prosté. Každá planeta, stejně jako každý člověk, má pozitivní i negativní vlastnosti. To je známo po celé věky a platí to i dnes. Budete-li jednat nevyzrále, snadno sklouznete k negativním projevům chování. Setrvávat však u takového chování rozhodně moudré není. Naopak, je třeba se ho jednou provždy zbavit. A jak toho docílit? Musíte si své negativní sklony uvědomit, přiznat si je a vědomě se snažit jim nepodléhat.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V této části poskytuji pouze krátké ukázky z knihy, abyste věděli, jak se jednotlivé planety v jednotlivých znameních projevují.
 

MERKUR VE ZNAMENÍCH

Merkur v horoskopu vypovídá o našem intelektu. Vyčteme z něho, jakým způsobem myslíme a chápeme a jak přistupujeme k učení, ukazuje umíme-li třídit, kombinovat, posuzovat a jasně rozlišovat, ale také dovedeme-li se na intelektuální úrovni správně rozhodovat. Signalizuje rovněž, jaká je naše schopnost plánování.

Merkur je také planetou komunikace. Vypovídá o tom jak komunikujeme, umíme-li se jasně a srozumitelně vyjadřovat, dovedeme-li pohotově reagovat, jsme-li otevření atd.

Skrze kvalitní myšlení můžeme také pochopit obrazy svého nevědomí. Jestliže nevědomé, skryté věci pojmenujeme a dostaneme je z podvědomí do vědomí, nesmírně se nám uleví, protože věci konečně pochopíme.

 

MERKUR V BÝKU

Klady
Člověk narozený s Merkurem v Býku má velmi praktické myšlení a je to realista stojící nohama pevně na zemi. Jeho myšlení je pomalé, rozvážné, opatrné, pečlivé, systematické, vytrvalé a důkladné, umí se skvěle koncentrovat a soustředit. Názory si tvoří pomalu, učí se pomalu a rozhoduje se též pomalu. Na přemýšlení potřebuje klid a vadí mu, když ho někdo ze soustředění vytrhává. Má rád vše předem naplánované a nečekané situace ho vyvádějí z rovnováhy. Umí skvěle organizovat i plánovat. Jeho názory jsou rozumné, má zdravý selský rozum, své názory příliš nemění a jeho rozhodnutí jsou pevná a stálá. Jeho myšlení se točí okolo praktických záležitostí každodenního života (uklízení, vaření, výchova dětí, zařizování, vyřizování, organizování, plánování atd.), má talent na obchod, finance a někdy i management. Pokroku dosahuje spíše postupně.

Rád s lidmi komunikuje a jeho projev (slovní i písemný) je praktický a věcný. Vyhovuje mu spíš klidnější komunikace, bez stresu. Jeho řeč je klidná a jeho hlas příjemný.


Slabiny
Jeho myšlení bývá těžkopádné, neohrabané a nepružné, chápe pomalu a věci mu docházejí pozdě. Je příliš opatrný, nedůvěřivý, konzervativní a nerozhodný. Lpí na svých názorech, odmítá vše nové a pohybuje se ve vyježděných kolejích. V myšlení i učení má občas sklony k lenosti. Bývá také paličatý, tvrdohlavý a neústupný a při naštvání nemluví. Má také sklony k pesimismu a vidí vše černě.

 

MERKUR V RAKU

Klady
Člověk narozený s Merkurem v Raku má výbornou představivost, bohatou fantazii, dobrý instinkt a velmi dobrou paměť. Jeho myšlení je spíš intuitivní než logické. Umí se vcítit do druhých, dokáže vycítit jejich přání i myšlenky a vytušit souvislosti. Při rozhodování je zdrženlivý a opatrný a vždy pečlivě zvažuje své akce. Rozhoduje se víc podle citů a nálad než podle rozumu a dovede se názorově přizpůsobit.

Má talent na poezii, vyprávění pohádek, zajímá se o historii, sestavuje rodokmeny, vyzná se ve výkladu karet apod. Vědecké nebo objektivní myšlení nemá.

Rád s lidmi komunikuje a jeho projev (slovní i písemný) je citlivý, příjemný a jemný. S lidmi komunikuje především na pocitové úrovni a jeho komunikace je silně závislá na jeho emocionálním rozpoložení.

Slabiny
Jeho myšlení je silně ovlivněné city i podvědomím, situace neposuzuje logicky a objektivně, ale na základě vystupňovaných emocí. Má příliš bujnou fantazii, podléhá iluzím i sentimentalitě, vzdaluje se logice i objektivitě, idealizuje si a staví si vzdušné zámky. Myšlenkami se často vrací do minulosti, což u něho vyvolává nepříjemné neurotické stavy. Také utíká do světa snění. Schopnost plánování u něho může být též slabá. Mívá rovněž potíže s pamětí.

Jeho názory bývají proměnlivé (zvlášť je-li rozum s city v rozporu), situace zveličuje a svévolně nakládá se slovy. Nechá se také snadno ovlivnit emocemi i slovy druhých. Nemá rád prudké rozhovory a kritiku a vadí mu výtky na svou osobu. Při hádkách vytahuje minulost nebo zaujímá obranný postoj. Neumí přiznat svůj podíl viny, a když se něčím proviní, projevuje jakousi falešnou ctnost a uraženou hrdost, takže můžete mít pocit, jako byste ublížili vy jemu. Má sklony k tajnůstkaření a nerad mluví o svém soukromí.

 

MERKUR VE VAHÁCH

Klady
Člověk narozený s Merkurem ve Vahách má dobrý intelekt. Je bystrý, intuitivní a vnímavý, má logické myšlení a při posuzování ho zajímají fakta. Je rozvážný, a dokud neposoudí situaci ze všech stran a nevezme v úvahu všechny alternativy, nečiní žádná rozhodnutí. Jeho úsudek je uvážlivý, jasný a nezaujatý. Dovede skvěle plánovat.

Rád s lidmi komunikuje a dovede se skvěle vyjadřovat slovem i písemnou formou. Jeho slovní projev je jemný, klidný, vyrovnaný a kultivovaný. Je otevřený, bývá dobrý diplomat i stratég a umí vhodně argumentovat. Dokáže naslouchat, dobře poradit, smiřovat i urovnávat spory, ale také udržet svěřené tajemství. Bývá též dobrým řečníkem.

Má talent na obchod, poradenství, práva, psychologii i diplomacii. Má dobrou představivost a jeho myšlení je tvůrčí. Má talent na umění (zpěv, herectví, literární činnost, různé tvůrčí směry apod.).


Slabiny
Bývá velmi nerozhodný a váhavý a analýza není jeho silnou stránkou. Když už náhodou analyzuje, situace tak dlouho rozebírá ze všech možných úhlů pohledu, až se do nich zamotá, a nakonec stejně žádné rozhodnutí neučiní, anebo reaguje pozdě. Neumí se také soustředit a hůře se i učí. Bývá také názorově ovlivnitelný, nezdravě se přizpůsobuje požadavkům druhých a bojí se projevit (v zájmu udržení klidu nebo ze strachu, že by ho lidé, na nichž mu záleží, nepřijali).

Od komunikace utíká a lhostejně přistupuje k řešení důležitých problémů. Má rovněž sklon si protiřečit. Dovede být neupřímný (protože upřednostňuje takt a diplomacii před pravdou), občas oponuje, má sklony k sarkasmu a občas omlouvá a ospravedlňuje vlastní chyby.

 

MARS VE ZNAMENÍCH

Nyní uvedu krátké příklady u planety Mars, abyste viděli, jak se projevy Marsu v různých znameních liší.

Mars v horoskopu vypovídá o tom, jak jsme pracovití, odvážní, rozhodní, bojovní, fyzicky zdatní, ale také sexuálně založení.
Mars není planeta mluvení, nýbrž činů a konání. Mnozí lidé si často myslí, že konají, přitom pouze mluví, žádné skutky za nimi ale nejsou vidět.  Nyní posuďte sami projevy Marsu v různých znameních.

Lidé, kteří mají Marse v době narození například v Beranu, jsou lidé velmi pracovití a rozhodní, před problémy nikdy neutíkají a vždy se jim odvážně postaví i je rozhodně řeší, jsou to lidé velmi disciplinovaní a dochvilní, ale také silně sexuálně založení a v sexu vášniví atd. Při negativních projevech mohou být agresivní i útoční, jejich sexualita může být víc živočišná než citová, často se pracovně přetěžují atd.

Lidé, kteří mají Marse v době narození v Býku, jsou lidé, kteří se nikdy neprosazují násilím, při práci jsou trpěliví atd. Při negativních projevech mohou být pohodlní i líní (při práci i v oblasti sexu), problémy příliš neřeší, protože mají rádi klid atd.

Lidé, kteří mají Marse v době narození v Blížencích, jsou lidé velmi aktivní a stále něco podnikají. Rozhodně to nejsou domácí povaleči. Mají hodně aktivit i zájmů, jsou schopni přecházet rychle od jedné činnosti ke druhé atd. Rychle se také přizpůsobují nastalým podmínkám a nedělají z ničeho problém, jako některá jiná znamení, která hůře přijímají změny. Při negativních projevech mnoho věcí rozdělají, ne vše ale dokončí, nebo to odbydou, bývají nestálí atd.

Lidé, kteří mají Marse v době narození v Raku, jsou lidé pracovití, často ale jednají zpátečnicky, zásadní problémy neřeší a utíkají před nimi, více mluví, než konají atd. A právě tímto postojem si způsobují velké problémy.

Lidé, kteří mají Marse v době narození v Kozorohu jednají klidně, neprosazují se násilím, jsou pracovití a výkonní atd. Jsou i sexuálně založení, nepropadají ale nikdy živočišnému sexu a sex si dokáží i odříci, je-li to třeba. Při negativních projevech se stávají otroky povinností a zodpovědnosti.


Vidíte ty rozdíly?
I vy máte jednotlivé planety ve svém horoskopu narození v různých znameních, a ne pouze ve znamení, ve kterém máte Slunce. Proto byste se měli kombinacemi těchto vztahů hlouběji zabývat, chcete-li výklad sami sobě nebo někomu jiném správně vyložit. A právě kombinacemi těchto vztahů se zabývá kniha Planety ve znameních.