Poradna

Knihy

Přednášky – Kurzy

Další odkazy

Internetový obchod

O svém životě si rozhodujeme sami
Kniha: O svém životě si rozhodujeme sami
Původní: 390
Akční cena: 390 Kč
(sleva -0%)

Kdo za co ve vztahu může.

Co byste si měli v souvislosti se vztahy uvědomovat, je, že na problémech ve vztahu mají podíl vždy oba partneři!!! Nikdy ne jen jeden z partnerů. Jen každý chybuje v něčem jiném. Bohužel velké množství vztahů funguje tak, že lidé vidí chyby pouze u partnera, na němž požadují, aby své slabiny ze svého jednání odstranil, své vlastní nedostatky ale nevidí nebo nechtějí vidět, a tím pádem je ani nemění.

A tak většina vztahů funguje tak, že každý chce měnit toho druhého, sám sebe ale mění málokdo. Proto také hlubší vztahy mezi lidmi nefungují a fungovat nebudou, dokud lidé tento přístup nezmění a nezačnou ve vztahu pracovat především každý sám na sobě. Je to totiž jediná cesta, jak se mohou začít vztahy mezi lidmi zlepšovat.

Počítat musíte také s tím, že i když navážete sebelepší vztah, začne procházet dříve nebo později zkouškou pevnosti, a teprve v problémových situacích se ukáže, jak dalece jste oba vyzrálí, dospělí, zodpovědní a mnoho jiných věcí. A právě tyto zkoušky mnohé páry neustojí, protože lidé nejsou ochotni problémové situace ve vztazích skutečně kvalitně řešit, a když nastanou ve vztahu problémy, řeší je nevyzrálými postoji nebo rovnou rozchody. Proto je dnes tolik rozpadlých manželství a tolik povrchních vztahů, kdy si každý drží od hlubšího vztahu odstup.

Nyní se vrátím k větě, kterou jsem napsala na začátku článku, kde zmiňuji, že na problémech ve vztahu mají podíl vždy oba partneři. Vracím se k ní proto, protože mnozí hodní lidé si o sobě myslí, že oni žádné chyby ve vztahu nedělají. Přesto dělají ve vztahu chyb mnoho. Jen si neuvědomují, že jejich postoj chybou je. K takovým chybám patří citové závislosti, které se projevují různými postoji. Například tím, že bez druhého neudělám ani krok. Nebo tím, že mu promíjím i to, co bych mu promíjet neměl, jen abych o něho nepřišel. Závislosti mají skutečně mnoho podob. Další chybou je, že se člověk nedokáže vůči druhému účinně vymezit nebo bránit a nechá si vše líbit, i když mu mnohé situace nevyhovují. A buď se neumí bránit slovně, nebo konkrétními činy, v nichž není důsledný. Chyb dělají hodní a citliví lidé mnoho. Nemohu je zde ale všechny vypisovat. 

Nyní krátce naznačím, jakými postoji nikdy ničeho nedosáhnete. Proto byste neměli těmito postoji ztrácet ve svém jednání nikdy čas.

 • Snaha zavděčit se nebo zalíbit se druhým lidem.
 • Snaha neustále něco dokazovat (rodičům, partnerům…).
 • Snaha domluvit se, když druhý komunikovat nechce.
 • Neustálé zdůvodňování svého jednání. Takové jednání vás časem zcela vyčerpá.
 • Snaha přesvědčovat druhé o něčem, když na to mají viditelně jiný názor.
 • Obviňování druhých. Toto též nezkoušejte, protože proti sobě druhé jen popudíte.
 • Vyčítání.
 • Vytahování minulosti.
 • Agrese (slovní, psychická i fyzická). Agresí též ničeho nedosáhnete a přízeň lidí si nikdy nezískáte.
 • Naschvály. K naschválům se uchylují malé děti. Dospělý člověk by se jich měl ale vyvarovat.
 • Nevěry jen oddálí vaše problémy. V žádném případě je ale trvale nevyřeší.
 • Zachraňováním druhých spadnete sami časem do propasti, nejste-li sami v sobě skutečně vnitřně vyspělí a pevní.
 • Omlouváním vážných nedostatků druhých, s nimiž sami nechtějí nic dělat, dopadnete stejně.
 • S povrchností ve vztazích také daleko nedojdete.
 • Nedostatečné rozlišování v tom co je správné a co ne. Dokud se tomuto jasnému rozlišování nenaučíte, nebudete nikdy objektivní ani spravedliví, protože nebudete nikdy s jistotou vědět, co správné skutečně je.
 • Atd.

Proto se snažte vždy včas pochopit, jaké postoje jsou skutečně účinné, a začněte v souladu s nimi konat, protože jedině takové postoje vám zaručí změnu vaší situace lepším směrem.

Počítejte také s tím, že v každé situaci a v každém vztahu je příčina problémů jiná. Proto bude třeba zvolit na každou situaci jiné rady a jiná opatření, chcete-li své problémy skutečně správně řešit.

www.miroslavaholoubkova.cz

 

 

 


zpět na články

stránka |


tel. 724 112 434@ knihy-holoubkova@seznam.cz Psychologická poradna | Astrologická poradna | Manželská poradna | Osobní rozvoj | Duchovní rozvoj