Poradna

Knihy

Přednášky – Kurzy

Další odkazy

  Internetový obchod

  O svém životě si rozhodujeme sami
  Kniha: O svém životě si rozhodujeme sami
  Původní: 390
  Akční cena: 390 Kč
  (sleva -0%)

  Regresní terapie

  Regresní terapieRegresní terapie nám pomáhá zbavit se mnoha bloků v oblasti myšlení i psychiky, pomáhá s různými fyzickými potížemi, pomáhá s pocity viny atd., které jsme získali někde v průběhu svého vývoje (od doby prenatálu do současnosti, a některé naše bloky sahají mnohem hlouběji do naší minulosti). Tyto bloky nás brzdí v našem vývoji, zkreslují naše vnímání, na základě něhož pak i nepřiměřeně reagujeme, a ubírají nám i velké množství životní energie. Proto je třeba se jich co nejdříve zbavit. Tyto bloky ale musíme nejprve odhalit, a teprve pak s nimi můžeme začít pracovat.      celý článek


  Buďte hrdí na svůj rodný jazyk a nevnášejte do něj neustále cizí výrazy

  Buďte hrdí na svůj rodný jazyk a nevnášejte do něj neustále cizí výrazyJá osobně velmi tíhnu k rodné zemi i k rodnému jazyku, a proto mi velmi vadí, když do rodné řeči neustále vnášíme cizí výrazy, aniž bychom museli. Přitom vše, co nazýváme cizími jmény, se dá nazvat jednoduchými a srozumitelnými slovy jazyka, s nímž jsme se narodili. Čeština je navíc nádherná, a je velká škoda, že ji ve své rodné zemi ani ve světě příliš nepropagujeme. celý článek


  Sebepoznání (jak poznat sám sebe)

  Sebepoznání (jak poznat sám sebe)Dobré sebepoznání vám pomůže rychle se v životě nasměrovat v různých oblastech správným směrem. Také vás ušetří mnoha bolestí, které byste v různých oblastech života zažívali, pokud byste se dobře neznali. Pokud se člověk dobře nezná, dělá spoustu chyb, které mu přinášejí jen bolest a zklamání, a takový život nemá nikdo zapotřebí.       celý článek


  Co jsou bloky a jak se projevují?

  Co jsou bloky a jak se projevují?Bloky existují v oblasti myšlení, v oblasti komunikace, v oblasti psychiky i v oblasti jednání, a to vše má následně vliv i na naše fyzické zdraví, pokud s těmito bloky dlouhodobě nic neděláme. Nyní se zmíním o blocích v oblasti myšlení, protože většina našich životních postojů z myšlení vychází. celý článek


  Význam astrologie

  Význam astrologieAstrologie je dobře fungující psychologie, a jako součást psychologické výuky by se měla i vyučovat, protože řekne o člověku mnohem víc než sebelepší psychologické testy. Bohužel toto nepochopí nikdo, kdo se astrologii skutečně do hloubky nevěnuje. V průběhu článku vysvětlím, proč tento názor zastávám.    celý článek


  Máte svůj život, svůj čas i sami sebe pod vědomou kontrolou?

  Máte svůj život, svůj čas i sami sebe pod vědomou kontrolou?Pokud si myslíte, že ano, udělejte si tento malý test. celý článek


  Internet vztahy mezi nejbližšími ochlazuje

  Internet vztahy mezi nejbližšími ochlazujeKaždodenní realita mi dokazuje, že internet velké skupiny lidí (velké množství neznámých lidí) sbližuje, ty nejbližší ale stále víc odcizuje, protože lidé dávají ve velké míře přednost komunikaci s lidmi na různých sítích, než by si udělali čas na příjemné povídání se svými nejbližšími. celý článek


  Tvořte si na vše vlastní moudré a pevné názory

  Tvořte si na vše vlastní moudré a pevné názory Budete-li neustále jen přebírat myšlenky druhých lidí, nebudete nikdy sami v sobě názorově ani duchovně pevní, a pak vše, co budete sami hlásat, kdokoli snadno zpochybní, protože nebudete schopni to, co tvrdíte, do hloubky vysvětlit ani obhájit. celý článek


  Chcete být duchovně probuzení?

  Chcete být duchovně probuzení?Chcete-li být duchovně probuzení, pak nebuďte ovlivnitelní ani fanatičtí. V duchovním rozvoji jde hlavně o to, abyste procitali stále víc do vyššího uvědomění i poznání, a těmito pravdami se pak celým svým bytím poctivě řídili.   celý článek


  Jak vypadá uvědomělé jednání

  Jak vypadá uvědomělé jednáníŘíká se mu také vědomé, moudré, probuzené nebo osvícené jednání. Úkolem každého z nás zde na Zemi je stát se uvědomělou a duchovně probuzenou lidskou bytostí, která ví, jak má k životu přistupovat a podle toho v životě neustále jedná. Abyste se stali uvědomělými a duchovně probuzenými, musíte porozumět spoustě věcí. celý článek


  Ego, jeho rozvoj i cesta k úplnému překonání

  Ego, jeho rozvoj i cesta k úplnému překonáníToto téma vyjádřím jednoduše a nemusíte k jeho pochopení přečíst stovky knih ani ztratit mnoho let, abyste tuto pravdu nalezli. Ego je další velkou brzdou našeho duchovního rozvoje. Proto je třeba pochopit, jak ego pracuje.  Nově narozené dítě žádné ego nemá!!! Je čistým vědomím!!!Ego se objevuje a sílí až s rozvojem našeho myšlení. celý článek


  Proč se lidé hlubším partnerským vztahům vyhýbají.

  Proč se lidé hlubším partnerským vztahům vyhýbají.Někteří lidé zažili ve vztazích hluboká zranění nebo zklamání, a protože se z těchto zranění dosud neuzdravili, raději se hlubším vztahům vyhýbají. Tím ale jen stagnují ve svém vývoji, protože nemají možnost si jakkoli ověřit, zda určité schopnosti, které potřebují ve vztazích prověřit nebo posílit, skutečně zvládají. Chcete-li o sobě tvrdit, že cokoli skutečně zvládáte, musíte to dokázat v praxi, v každodenním soužití s druhými lidmi. Hlásat jen cokoli takzvaně od stolu nestačí, protože to jsou jen teorie, které vůbec nic neznamenají. Teprve realita a každodenní soužití s druhými lidmi ukáže, jak na tom se svým chováním i postoji ve vztazích doopravdy jste.   celý článek


  Kdo za co ve vztahu může.

  Kdo za co ve vztahu může.Co byste si měli v souvislosti se vztahy uvědomovat, je, že na problémech ve vztahu mají podíl vždy oba partneři!!! Nikdy ne jen jeden z partnerů. Jen každý chybuje v něčem jiném. Bohužel velké množství vztahů funguje tak, že lidé vidí chyby pouze u partnera, na němž požadují, aby své slabiny ze svého jednání odstranil, své vlastní nedostatky ale nevidí nebo nechtějí vidět, a tím pádem je ani nemění. celý článek


  Nezapomínejte na kvalitní komunikaci při řešení jakéhokoli problému.

  Trápí-li vás cokoli, neduste napětí nikdy v sobě, ale snažte se o situaci s osobou, jíž se problém též týká, včas hovořit, protože potlačené negativní energie (ať mají jakoukoli podobu) se stoprocentně dříve nebo později někde negativně projeví, takže tím nic pozitivního nezískáte. Potlačené emoce se dříve nebo později projeví v podobě nekontrolovaných výbuchů nebo jiných nepřiměřených reakcí, v podobě stupňující se nespokojenosti, která může vést až k depresím, nebo později i k různým zdravotním potížím fyzického rázu. celý článek


  Jak nás ovlivňují minulé zkušenosti i minulé životy.

  Jak nás ovlivňují minulé zkušenosti i minulé životy.Tento příběh je můj vlastní příběh. Odblokování přes regrese trvalo čtyři a půl hodiny a bylo emocionálně velmi silné. Přečtěte si celý příběh.   celý článek


  stránka | 1 | 2 |

  stránka | 1 | 2 |


  Tel: 724 112 434@ knihy-holoubkova@seznam.cz Psychologická poradna | Astrologická poradna | Manželská poradna | Osobní rozvoj | Duchovní rozvoj