Poradna

Knihy

Přednášky – Kurzy

Další odkazy

Internetový obchod

O svém životě si rozhodujeme sami
Kniha: O svém životě si rozhodujeme sami
Původní: 390
Akční cena: 390 Kč
(sleva -0%)

Co jsou bloky a jak se projevují

Bloky existují v oblasti myšlení, v oblasti komunikace, v oblasti psychiky i v oblasti jednání, a to vše má následně vliv i na naše fyzické zdraví, pokud s těmito bloky dlouhodobě nic neděláme. Nyní se zmíním o blocích v oblasti myšlení, protože většina našich životních postojů z myšlení vychází.

Blokem je vždy nějaký nesprávný názor na cokoli (na sebe, na druhé lidi, na život, na sex, na výchovu, na peníze...), ke kterému jsme někde přišli (výchovou, životními zkušenostmi, na základě nichž jsme si vytvořili na určité situace, lidi nebo věci nesprávné názory, možná jsme převzali nesprávné názory od přátel nebo společnosti…), a protože těmto nesprávným názorům dodnes věříme a podle nich i jednáme, tak máme stále problémy, a ty budeme mít tak dlouho, dokud v daných směrech nezačneme myslet, a následně jednat, správným způsobem.

Nyní uvedu příklady bloků v oblasti myšlení na nichž vysvětlím, jak ovlivňují veškeré naše jednání. Při čtení jednotlivých příkladů si všímejte následujícího vzorce:  MYŠLENKY – SLOVA – EMOCE – ČINY

Příklady bloků:

Říkáte-li o svém vztahu (v duchu nebo nahlas): „Stejně se rozejdeme, nebude to fungovat, nemá to cenu…,“ pak vám ručím za to, že se ve vztahu nebudete jakkoli angažovat (citově, činy ani jinak), protože jste již dopředu přesvědčeni, že vztah nemá cenu a že stejně špatně dopadne.

Říkáte-li stále: „Co si o mě (nás) budou myslet druzí lidé (sousedé, kamarádi, nadřízení, rodina…)“, pak budete jednat tak dlouho podle představ druhých lidí, dokud nepřijdete na to, kde jste k těmto názorům přišli a dokud pro vás nezačnou být přednější názory vlastní.

Říkáte-li stále: „Toto a tamto nemohu dělat, protože to už dnes dělá každý, toto mě neuživí…“, pak se nikdy do ničeho nepustíte, protože si u všeho najdete důvod, proč to dělat nemůžete.

Říkáte-li o čemkoli: „Nemohu s tím nic dělat, nejde to změnit, musí to tak zůstat atd.“, pak vám ručím za to, že s tím nic dělat nebudete, protože jste již dopředu přesvědčeni, že situaci nemůžete změnit, a podle toho také dopadnete. Navíc žijete v obrovském klamu, který vám bude ničit život tak dlouho, dokud tyto názory nezměníte, protože téměř každá situace jde řešit. Musíte jen vědět, jak ji máte řešit, musíte si naplánovat, kdy ji začnete řešit, musíte najít odvahu konat a ve svých postojích musíte být důslední.

Říkáte-li stále: „Život nestojí za nic, nejraději bych ode všeho utekl, nejraději bych zemřel…“, pak nikdy nic řešit nebudete a budete tak dlouho stagnovat, dokud nepřijdete na to, kde jste k těmto přesvědčením přišli a nezačnete s nimi včas něco dělat.

Bloků v oblasti myšlení existuje obrovské množství a všechny do jednoho ničí náš život a brzdí nás v našem vývoji. Proto bychom se měli snažit u sebe tyto bloky včas odhalit, zjistit kde jsme k nim přišli (je třeba nalézt příčiny), a následně bychom měli vědomě pracovat na tom, abychom se těchto názorů jednou provždy zbavili, protože když to neuděláme, nehneme se v životě z místa v těch oblastech, v nichž neuvažujeme správně.

Bloky nikdy neodstraníte tím, že si je jasně uvědomíte. To je pouze jeden z důležitých kroků, který musíte splnit, aby se proces uzdravení začal nastartovávat. Za tímto bodem následují další postupy, které vám teprve pomohou bloky jednou provždy odstranit.

O blocích v oblasti myšlení píši podrobně v knize "O svém životě si rozhodujeme sami"
(včetně toho, jak se jich můžete jednou provždy zbavit). 


Ráda vám s vašimi bloky pomohu i ve své poradně. 
Těmto oblastem se věnuji od roku 1990.

www.miroslavaholoubkova.cz 

 


zpět na články

stránka |


tel. 724 112 434@ knihy-holoubkova@seznam.cz Psychologická poradna | Astrologická poradna | Manželská poradna | Osobní rozvoj | Duchovní rozvoj