Poradna

Knihy

Přednášky – Kurzy

Další odkazy

Internetový obchod

Astrologická znamení (sluneční znamení, znamení zvěrokruhu)
Kniha: Astrologická znamení (sluneční znamení, znamení zvěrokruhu)
Původní: 360
Akční cena: 360 Kč
(sleva -0%)

Chcete být duchovně probuzení?

Chcete-li být duchovně probuzení, pak nebuďte ovlivnitelní ani fanatičtí.

V duchovním rozvoji jde hlavně o to, abyste procitali stále víc do vyššího uvědomění i poznání, a těmito pravdami se pak celým svým bytím poctivě řídili.

Při duchovním růstu nemusíte omývat nikomu jeho nohy, nemusíte se nikomu klanět, nemusíte opěvovat jeho jméno, nemusíte se obkládat kytičkami ani dělat žádné jiné podobné nesmysly.

Kdo různé projevy oddanosti vyžaduje, neopustil dosud své ego. Pro člověka, který své ego již opustil, není nic z toho již důležité.

Zajímalo by mě, jak by reagovali takzvaní svatí současnosti, když byste se jim přestali klanět, když byste přestali opěvovat jejich jméno i velikost, když byste nepotřebovali jejich rituály ani je samotné… Víte jistě, že by byli i nadále láskyplní, odevzdaní, vyrovnaní, přátelští i smíření?

Jsem přesvědčena, že ani samotný Bůh by neočekával takovéto nesmysly (abyste omývali jeho nohy, abyste se před ním poddajně klaněli atd.). Toto mohou vyžadovat jen lidé neosvícení. Bůh má ale úctu ke každé živé bytosti, a s úctou s každým neustále i jedná.

Ani žádný skutečně osvícený vůdce by toto nikdy neočekával ani nedopustil, protože pokud je skutečně osvícený, je všechno toto divadlo pro něho nedůležité.

Kdybyste chápali dobře desatero, nemohli byste nikdy nic podobného dělat (klanět se lidem tehdy, když to sami požadují nebo očekávají) atd.

V desateru přikázání se píše:

1. přikázání

Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného Boha mimo mne.

Podívejte se však, jak často považujeme za Bohy různé duchovní vůdce nebo učitele, jak často považujeme za Bohy své partnery, rodiče nebo nadřízené, jak často považujeme za Bohy lidi, které obdivujeme, jak často považujeme za Bohy i samy sebe atd.
 

2. přikázání

Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit.

Podívejte se však, jak často se klaníme, kromě lidí, různým duchovním pomůckám i předmětům, které nám mají Boha (božství) připomínat. Patří sem různé rituální předměty, sošky, magické hole, oblečení, které někteří duchovní vůdci nosí, různé duchovní zářiče, dečky, amulety, pyramidy atd.

3. přikázání

Nezneužiješ jména hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval.

Podívejte se však, jak často si bereme Boží jméno lehkomyslně do svých úst a oháníme se jeho jménem, jak často jeho jménem lidi poučujeme atd. Přitom v něho možná vůbec nevěříme, nebo se jeho přikázáními sami důsledně neřídíme. V mé blízkosti se pohybuje člověk, který při každých narozeninách přeje svým blízkým hodně božího požehnání. Když byste před ním ale zmínili slovo Bůh nebo duchovno, prohodil by vás okamžitě oknem. A tomu říkáte duchovno? Je to jen faleš a nic jiného. Já však takovou cestou nejdu a ani nechci jít.

Chcete-li skutečně duchovně růst, hledejte pravdu hlavně v poznání (buď o samotě, nebo ve skupině, ne však ve fanatické skupině), a v pravdě a poctivosti dennodenně žijte.

Zajímají-li vás mé názory na duchovní rozvoj, přečtěte si některé mé knihy.
Knihu O svém životě si rozhodujeme sami i knihu Cesta duchovního rozvoje.

Ráda se Vám budu věnovat i ve své poradně, budete-li o mé rady stát.

www.miroslavaholoubkova.cz

 


zpět na články

stránka |


tel. 724 112 434@ knihy-holoubkova@seznam.cz Psychologická poradna | Astrologická poradna | Manželská poradna | Osobní rozvoj | Duchovní rozvoj