ÚVOD

V této knize se zaměřím na cestu přirozeného duchovního rozvoje, po níž jdu celou dobu vědomě i já sama. Tuto cestu považuji za zcela bezpečnou a neuspěchanou a navíc jsme schopni jít po ní všichni. Osobně považuji za naprosto zbytečné učit se pracovat s jemnějšími energiemi, když zatím nezvládáme ani to základní, a tím je práce na vlastní povaze. Mám na mysli práci s vlastním myšlením, vlastní mluvou, vlastními emocemi i způsoby jednání ve všech životních situacích. Teprve až toto budeme skutečně kvalitně zvládat, můžeme se pokoušet pracovat s energiemi, které nás přesahují. Tyto energie jsou nám všem k dispozici neustále. V současném stavu vývoje na ně ale málokdy skutečně dosáhneme. Až se sebou ale doopravdy něco uděláme, začneme vnímat i tyto energie, jimiž pak můžeme lépe pomáhat sobě, druhým lidem i světu, v němž žijeme.

 

Krátká ukázka z knihy

Jak důležitá je pro duchovní rozvoj strava a správná životospráva

Správné stravování důležité je, není ale pro duchovní rozvoj prioritní. Správné stravování je důležité hlavně k pročišťování fyzického těla, protože jím udržujeme fyzické tělo zdravé a svižné. Je-li vaše fyzické tělo zdravé a plné životní energie, může se v něm vaše duše bez problémů rozvíjet. Není-li vaše tělo zdravé a plné životní síly, nemůže se v něm vaše duše bez problémů rozvíjet. Je-li vaše tělo hodně slabé nebo nemocné, duše ho bude muset opustit, a tím pádem bude muset opustit i tento pozemský svět, kde má nejlepší prostor k učení. A to je ten hlavní důvod, proč bychom měli o své fyzické zdraví pečovat.

Kdo si myslí, že přísným vegetariánstvím nebo přísným dodržováním zásad správného stravování bude více duchovní, ten se hluboce mýlí. Osobně znám velké množství lidí, kteří jsou vegetariány nebo dodržují přísné zásady správného stravování, přesto tito lidé žádné vyšší duchovní kvality nevykazují. Ani jejich životy nejsou v takové pohodě, v jaké by mohly být, protože tito lidé nerozvíjejí zároveň se správným stravováním také další zásady pro duchovní rozvoj důležité.

Prací na sobě také zjistíte, že mnozí lidé, kteří dlouhé roky důsledně dodržovali zásady správného stravování, stejně onemocněli, přestože na životosprávu tolik dbali. Uvedu dva příklady, i když bych jich mohla uvést stovky.

Americká spisovatelka a terapeutka Brandon Bays měla mnoho certifikátů v oblasti léčení a mnoho let se zdravě stravovala, přesto jí byl ve 39. letech objeven lékaři nádor v břiše o velikosti basketbalového míče. To s ní naprosto otřáslo a začala hledat cestu, jak se z toho všeho dostat. A na této cestě pochopila, že musí nejprve zpracovat své emoce a bloky ve vlastním nitru, které byly původci jejího trápení i její nemoci.

Druhý příklad: Kdysi jsem se setkala v čekárně u lékaře s jednou mladou ženou, která mi vyprávěla, že jí zemřel před krátkou dobou otec na rakovinu ve věku 58. let. Tato žena nemohla pochopit, jak se to mohlo stát, protože její otec prý byl veliký sportovec, celý život se zdravě stravoval atd.

Na těchto příkladech jasně vidíte, že k tomu, abychom byli zdraví, nestačí jen to, abychom se často pohybovali nebo zdravě stravovali. 

 

Chcete-li se na správné stravování cíleně zaměřit, sežeňte si knihy psané na toto téma, jichž seženete v knihkupectvích velké množství, nebo vyhledejte odborníky zabývající se zdravým stravováním, aby vám alespoň v začátcích poradili, a můžete se pustit do práce. Jde jen o to konečně důsledně začít.

Mohu-li vám dát ještě jednu radu, nedělejte nic křečovitě, protože to nikdy k ničemu dobrému nevede. Pokud vaše tělo není na zdravé stravování připraveno, budete se k němu jen nutit a budete víc ve stresu než kdybyste jedli normálně. Pak vám spíš doporučuji hlídat si ve stravě zdravou míru, snažte se jíst více zdravějších potravin a hlavně naslouchejte svému tělu, které vám vždy samo řekne, co potřebuje i co mu vyhovuje nebo nevyhovuje.

Budete-li se zajímat o duchovní rozvoj hlouběji, zjistíte také, že ve světě existují lidé, kteří žijí výhradně ze životní energie (takzvané prány, taoisté nazývají tuto energii čchi), nepřijímají žádnou potravu a jsou naprosto zdraví a plni životní energie i vitality. Takže i na těchto případech vidíte, že strava není pro duchovní rozvoj skutečně prioritní. Sami na sobě ale tyto pokusy nezkoušejte, protože na to, abyste se takto stravovali a přitom nezemřeli, musíte projít určitým vývojem i přípravami.

Tato část má pokračování, které zde neuvádím.

 

Jak důležité je pro duchovní rozvoj zdraví

Zdraví je pro duchovní rozvoj naprosto zásadní, protože bez energie ani zdraví nedokážeme vůbec nic. Proto bychom měli o své zdraví dobře pečovat.

Zdraví ale budeme teprve tehdy, až se nám podaří dosáhnout trvalejší psychické pohody a začneme doopravdy zdravě žít (nejen formou pohybu, cvičení nebo správného stravování), ale celým svým životem, do něhož spadají mezilidské vztahy, volba povolání, práce s vlastní psychikou, způsoby myšlení, smysluplné využití volného času atd.

Osobně jsem přesvědčena, že pokud se chceme někam duchovně posouvat, vyšší moc již nedovolí, abychom přistupovali ke zdraví i nemocem tak, jak jsme dosud přistupovali. Nejenže žijeme v naprosté závislosti na lékařích, léčitelích, lécích i různých terapiích, ale i naše vlastní postoje jsou natolik ledabylé a nedůsledné, že se vůbec nemůžeme divit, že nám skutečné zdraví chybí. Proto nám přestanou různé metody i léky pomáhat, dokud nezaujmeme k životu i k duchovnímu rozvoji skutečně správné postoje.

I lékařům a léčitelům se přestane dařit a nebudou schopni lidi léčit, což se děje již nyní, protože se odklonili od toho, jak má skutečná léčba vypadat. Někteří lidé pomáhající druhým přistupují ke své práci s lhostejností i odporem. Někteří mají pocit, že je pacienti jen otravují nebo zatěžují. Některé lékaře ani léčitele jejich práce nebaví a snaží se ji co nejrychleji odbýt. Někteří své práci dobře nerozumějí a jejich znalosti i zkušenosti jsou nedostačující atd. Tento přístup ale budou muset všichni tito lidé zásadně změnit, budou-li chtít ve své profesi pokračovat a budou-li si ji chtít dlouhodobě udržet. Teprve pak se jim začne opět dařit lidi uzdravovat a nebudou se o to jen marně pokoušet.

Mezi tím je další text.

Pamatujte také, že žádný člověk nemůže váš život trvale napravit ani uzdravit (lékař, léčitel, poradce ani nikdo jiný), protože to budete muset udělat vždy jen vy sami změnou svých postojů správným směrem, v nichž navíc budete muset být důslední. Druhý člověk vám může pouze poradit nebo dočasně pomoci, nemůže vás ale nikdy trvale uzdravit. A kdo toto slibuje, ten vám pouze lže.

 

Má vůle, Tvá vůle

Tomuto pojmu byste měli dobře rozumět, protože určuje zásadním způsobem, jakým směrem se bude váš život ubírat.

V životě můžete mít různé touhy, přání, očekávání, sny i představy, za nimiž si můžete jít, nebo také ne. Než ale začnete nějaký sen nebo cíl sledovat, měli byste vždy dobře zvažovat, jestli vaše touhy nejsou v rozporu s vaší přirozeností, s vaším vývojem nebo v rozporu s vůlí nejvyšší. Měli byste vždy dobře zvažovat, jestli vaše touhy vašemu vývoji skutečně pomáhají a posunou vás někam dál, nebo jsou jen zbytečným marněním času, který máte pro život zde na Zemi vymezený.

Proto byste měli u všeho, oč usilujete, vždy přednostně říkat: „Ne má vůle, ale Tvá vůle Bože ať se stane,“ a tato vyšší vůle by pro vás měla být vždy prioritní.

Kdo si chce prosazovat za každou cenu vlastní vůli, která může být v rozporu s vyššími záměry, ten může špatně dopadnout. Ne, že by nezískal, oč usiloval. Výsledek jeho snažení mu ale nic dobrého nepřinese.

Nesprávný je i opačný postoj, kdy někteří lidé jen donekonečna čekají, co jim vyšší moc umožní nebo neumožní, a vlivem toho nikdy o nic neusilují ani se o nic nesnaží.


Respektovat Boží vůli znamená, že přijímáme vše, co do našeho života neustále přichází, bez zloby, bez remcání, bez vzteku, bez lítosti, beze strachu i jiných negativních emocí, protože vše, co se nám děje, jsme měli prožít na základě svého karmického předurčení. Navíc jsme si vše, co se nám děje, vytvořili svými postoji sami, od myšlení počínaje a činy konče. Proto je zbytečné si na cokoli stěžovat nebo nad svým osudem bědovat. Stěžovat si můžeme leda tak sami na sebe.

To ale neznamená, že s tím, co vás potkává, nemůžete nic dělat, ba naopak.

• Můžete začít o každé situaci sami hluboce přemýšlet a hledat odpovědi na to, proč něčím procházíte i co s tím můžete dělat
• Můžete podstoupit různé terapie, abyste pochopili, co se s vámi děje i proč se vám to děje. To vám pomůže se s tím lépe vyrovnat a lépe se k tomu postavit.
• Můžete nad danou situací meditovat, aby vám vaše nitro vydalo správné odpovědi.
• Když nějaký směr necítíte jako správný, můžete se kdykoli vydat jiným směrem v jakékoli oblasti života.

Měli byste ale vždy volit takové přístupy, které vás budou skutečně někam posouvat, a ne vás táhnout ještě více dolů (úniky k lékům, k alkoholu, do jiných vztahů, úniky před životem, ukvapená rozhodnutí nebo pokračování ve stejných chybách). Takové postoje nikomu opravdu nic dobrého nepřinesou.


Na cestě svého vývoje přijdete také na to, že teprve až svou vůli plně odevzdáte ve svém srdci (ne pouze ve své hlavě) vyšší moci, teprve pak budete dostávat vše, co potřebujete, naprosto přirozeně. Tomu ale též neuvěříte, dokud tuto cestu skutečně nenastoupíte. Já po této cestě jdu. Proto dobře vím, o čem píši.


Pozemská zasvěcení

Masová zasvěcení dělaná lidmi zde na Zemi nemají žádný duchovní význam. Jsou to jen pouhé rituály, které si lidé navykli z různých důvodů dělat, a navíc je vytvořili zase jen lidé. Duchovní sílu, moudrost ani duchovní schopnosti ale lidem nikdy nedají.

Někdo tím uspokojuje potřeby svého nabubřelého ega, někdo skutečně naivně věří, že ho den nebo víkend strávený na nějakém zasvěcovacím kurzu duchovně někam posune.

Skutečné zasvěcení do něčeho získáte až ve chvíli, kdy viditelně prokážete, že jste něco sami zvládli, že jste se o něco sami viditelně přičinili, že jste v něčem skutečně dlouhodobě obstáli atd. Teprve pak zasvěcení získáte, toto zasvěcení přijde samo z vyšších sfér a bude trvalé. Nezískáte ho od lidí zde na Zemi. Pokud takový člověk zde na Zemi žije, který má právo dávat lidem zasvěcení, musí to být tak duchovně vyspělá bytost, že z ní duchovní vyspělost, láska, moudrost, dobrota i čistota konání na míle vyzařuje, a její duchovnost musí být na celém jejím životě prokazatelně vidět. A nyní si sami poctivě odpovězte, kolik takových lidí ve světě skutečně znáte.


Rozumíte dobře pojmu Já jsem?

Mnozí lidé se mylně domnívají, že pojem Já jsem znamená, že dosáhli dokonalosti boží, že jsou někým víc než druzí... Takovéto postoje jsou známkou jejich nevědomosti a nevyzrálosti. Pojem Já jsem znamená, že budu vždy podřízenou součástí Boha, jemuž musím neustále poctivě sloužit a nesmím se pokoušet o nic víc. V tom tkví pravé poznání i pokora. 


MEDITACE

Mnozí lidé se neumějí na meditaci vůbec naladit a někteří k ní přistupují spíše jako k nějakému fyzickému cvičení, což je důvodem, proč lidé hlubší pravdy stále nenacházejí. 

Způsobů meditace existuje mnoho. V této knize popíši jen ty, které můžete používat doma bez jakéhokoli vedení.