Psychologická a manželská poradna, osobní rozvoj, knihy,
duchovní rozvoj

Nehledejte v životě složitost. Život si děláme složitý pouze my sami,
nepochopením věcí + svými nesprávnými postoji.


Vítám vás srdečně na mých webových stránkách, prostřednictvím nichž
bych vám chtěla nabídnout své služby zaměřené na tyto směry:


Těmto oblastem se věnuji 25 let a 18 let jsou tyto směry mým hlavním profesním zaměřením.

 

Co je mým cílem v oblasti profese

  • Záleží mi velmi na tom, aby lidé, s nimiž pracuji, dobře pochopili sebe i svou životní situaci i to, proč se jim určité věci dějí, a zároveň poskytuji každému naprosto konkrétní návody přesně šité na jeho osobu, z nichž pochopí, co může se svou situací dělat, aby se mu žilo opět lépe. Záleží mi také velmi na tom, aby si lidé nevytvářeli svými postoji zbytečné problémy, které by jejich život jen brzdily a donekonečna komplikovaly.

  • Pomáhám lidem také s tím, aby si uvědomili, jakou cestou chtějí v životě jít ve všech životních oblastech, a následně vysvětluji, co budou muset učinit, aby svých snů skutečně dosáhli. 
  • Učím lidi také kvalitně přemýšlet. Neučím ale způsobům myšlení, jaké používáme v každodenním jednání. Učím přemýšlet do hloubky, učím domýšlet věci do konce i se všemi následky, učím, jak rozlišovat správné od nesprávného, spravedlivé od nespravedlivého, učím, jak myslet vlastní hlavou, učím spoléhat na vlastní závěry… Někteří lidé začnou možná oponovat, že myšlení je na překážku duchovnímu rozvoji a budou tvrdit, že bychom měli žít pouze v lásce. Mé přesvědčení je, že myšlení je nutné a nezbytné. Musíme se jen naučit přemýšlet na vyšší úrovni vnímání, která nám teprve ukazuje skutečné pravdy a správná řešení.
  • Každého vedu také k tomu, aby se naučil přebírat odpovědnost za svůj život, protože jedině my sami jsme zodpovědní za to, jakým směrem se bude náš vlastní život i osud ubírat, i za to, jak nakonec v různých oblastech života dopadneme. Nevěříte-li, pak vám doporučuji přečíst si důkladně mou knihu s názvem O svém životě si rozhodujeme sami, která může vaše poznání toho, jak život funguje, hodně rozšířit.

  • Své klienty vedu také k tomu, aby hledali pravdu a stavěli vždy na pravdě za všech okolností, a odmítám jakékoli žití v klamech, lžích i iluzích, v nichž nežiji nejen já sama, ale neudržuji v nich ani lidi, s nimiž pracuji.

Pracuji především s myšlením, psychikou, komunikací a konkrétními postoji lidí, protože právě tyto naše postoje rozhodují o tom, jak budeme žít i jaký osud si nakonec svými postoji v různých oblastech života vytvoříme (v oblasti práce, vztahů, zdraví atd.).

 

Martin Luther King kdysi řekl: „Kdybychom pomohli doufat jen jednomu jedinému člověku, pak naše práce měla smysl a nežili jsme nadarmo.“

S jeho slovy plně souhlasím. Mým cílem ale je, aby lidé nezůstávali jen u pouhého doufání nebo chtění, ale aby svůj život skutečně kvalitně žili, a v tom se snažím jim svými zkušenostmi i znalostmi pomoci.

Ručím vám také za to, že rady, které ode mě dostanete, vaši situaci bezpečně vyřeší, budete-li se jimi skutečně důsledně řídit.


Konzultace poskytuji formou osobní návštěvy, přes mobil nebo skype.

Má poradna se nachází 10-15 minut cesty autem od Prahy Letňan (směr Praha východ).

 

Čtenáře, kteří zavrhují astrologii poprosím, aby si nejprve přečetli pod odkazem význam astrologie,
k čemu astrologie slouží, než tento obor začnou hodnotit.
 

 

tel. 724 112 434e-mail: mholoubkova@seznam.cz - Psychologická poradna | Astrologická poradna | Manželská poradna | Osobní rozvoj