Psychologická a manželská poradna, osobní rozvoj, knihy,
duchovní rozvoj

Nehledejte v životě složitost. Život si děláme složitý pouze my sami,
nepochopením věcí + svými nesprávnými postoji.


Vítám vás srdečně na mých webových stránkách, prostřednictvím nichž
bych vám chtěla nabídnout své služby zaměřené na tyto směry:


Těmto oblastem se věnuji 25 let a 18 let jsou tyto směry mým hlavním profesním zaměřením.

 

Co je mým cílem v oblasti profese

  • Záleží mi velmi na tom, aby lidé, s nimiž pracuji, pochopili dobře sebe i svou životní situaci i to, proč se jim určité věci dějí.

  • Záleží mi také na tom, aby lidé uchopili svůj život správně od samotných základů a ne aby řešili vše jen napůl, protože polovičatá řešení nikdy k ničemu dobrému nevedou.  

  • Každého vedu také k tomu, aby se naučil přebírat odpovědnost za svůj život, protože jedině my sami jsme zodpovědní za to, jakým směrem se bude náš vlastní život i osud ubírat, i za to, jak nakonec v různých oblastech života dopadneme. Nevěříte-li, pak vám doporučuji, přečíst si důkladně mou knihu s názvem O svém životě si rozhodujeme sami, která může vaše poznání toho, jak život funguje, hodně rozšířit.

  • Učím lidi také kvalitně přemýšlet. Neučím ale způsobům myšlení, jaké používáme v každodenním jednání. Učím přemýšlet do hloubky, učím domýšlet věci do konce i se všemi následky, učím, jak rozlišovat správné od nesprávného, spravedlivé od nespravedlivého, učím, jak myslet vlastní hlavou, učím spoléhat na vlastní závěry… Někteří lidé začnou možná oponovat, že myšlení je na překážku duchovnímu rozvoji a budou tvrdit, že bychom měli žít pouze v lásce. Mé přesvědčení je, že myšlení je nutné a nezbytné. Musíme se jen naučit přemýšlet na vyšší úrovni vnímání, která nám teprve ukazuje skutečné pravdy a správná řešení.
  • Své klienty vedu také k tomu, aby hledali pravdu a stavěli vždy na pravdě za všech okolností, a odmítám jakékoli žití v klamech, lžích i iluzích, v nichž nežiji nejen já sama, ale neudržuji v nich ani lidi, s nimiž pracuji, protože tyto postoje ještě nikdy nikoho nikam neposunuly.

  • Zájemce, kteří na sobě chtějí skutečně poctivě pracovat, pak učím, jak vlastní život uchopit, aby již nepokračovali v chybách, které do té doby dělali (v oblasti vztahů, komunikace, práce, psychiky, výchovy dětí i v jiných směrech).


Martin Luther King kdysi řekl: „Kdybychom pomohli doufat jen jednomu jedinému člověku, pak naše práce měla smysl a nežili jsme nadarmo.“

S jeho slovy plně souhlasím. Mým cílem ale je, aby lidé nezůstávali jen u pouhého doufání nebo chtění, ale aby svůj život skutečně kvalitně žili, a v tom se snažím jim svými zkušenostmi i znalostmi pomoci.


Konzultace poskytuji formou osobní návštěvy, přes mobil nebo skype.
Má poradna se nachází 10-15 minut cesty autem od Prahy Letňan (směr Praha východ).


Ráda bych vám také nabídla mé knihy, které jsou prakticky a přehledně psané a s mnoha problémy vám pomohou, budete-li se radami v nich skutečně důsledně řídit. 

Napsala jsem tyto knihy:
O svém životě si rozhodujeme sami
Kvalitní partnerské vztahy 
Cesta duchovního rozvoje 
Astrologická znamení
Planety ve znameních
Na konci cesty nás čeká poznání
 – tato kniha již není v prodeji a nebude.


Čtenáře, kteří zavrhují astrologii poprosím, aby si nejprve přečetli pod odkazem význam astrologie
,
k čemu astrologie slouží, než tento obor začnou hodnotit. 

 

tel. 724 112 434e-mail: mholoubkova@seznam.cz - Psychologická poradna | Astrologická poradna | Manželská poradna | Osobní rozvoj