Psychologická a manželská poradna, osobní rozvoj, knihy,
duchovní rozvoj

Nehledejte v životě složitost. Život si děláme složitý pouze my sami,
nepochopením věcí + svými nesprávnými postoji.


Vítám vás srdečně na mých webových stránkách, prostřednictvím nichž
bych vám chtěla nabídnout své služby zaměřené na tyto směry:


Těmto oblastem se věnuji 25 let a 18 let jsou tyto směry mým hlavním profesním zaměřením.

 

Co je mým cílem v oblasti profese

  • Záleží mi velmi na tom, aby lidé, s nimiž pracuji, pochopili dobře sebe i svou životní situaci i to, proč se jim určité věci dějí, protože když toto pochopí, věci se začnou dávat rychle do pohybu.

  • Záleží mi také na tom, aby lidé uchopili svůj život správně od samotných základů a ne aby řešili vše jen napůl, protože polovičatá řešení nikdy k ničemu dobrému nevedou. Neštěstím mnoha lidí bohužel je, že svůj život vůbec neřeší, a když už něco řeší, jsou to jen momentální problémy, které nastaly a nějak je zastavily. Podstatu svého života ale vůbec neřeší, a tou je pochopení života i vlastní povahy a změna postojů jednou provždy správným směrem ve všech oblastech života. 

  • V konzultaci poskytuji každému také naprosto jasné návody, co by měl se svou situací dělat,  protože bez těchto návodů lidé nikdy nevědí, co přesně mají dělat, aby se ze svých potíží skutečně dostali.

  • Každého vedu také k tomu, aby se naučil přebírat odpovědnost za svůj život, protože jedině my sami jsme zodpovědní za to, jakým směrem se bude náš vlastní život i osud ubírat, i za to, jak nakonec v různých oblastech života dopadneme. Nevěříte-li, pak vám doporučuji, přečíst si důkladně mou knihu s názvem O svém životě si rozhodujeme sami, která může vaše poznání toho, jak život funguje, hodně rozšířit.
  • Učím lidi také kvalitně přemýšlet. Neučím ale způsobům myšlení, jaké používáme v každodenním jednání. Učím přemýšlet do hloubky, učím domýšlet věci do konce i se všemi následky, učím, jak rozlišovat správné od nesprávného, spravedlivé od nespravedlivého, učím, jak myslet vlastní hlavou, učím spoléhat na vlastní závěry… Někteří lidé začnou možná oponovat, že myšlení je na překážku duchovnímu rozvoji a budou tvrdit, že bychom měli žít pouze v lásce. Mé přesvědčení je, že myšlení je nutné a nezbytné. Musíme se jen naučit přemýšlet na vyšší úrovni vnímání, která nám teprve ukazuje skutečné pravdy a správná řešení.
  • Své klienty vedu také k tomu, aby hledali pravdu a stavěli vždy na pravdě za všech okolností, a odmítám jakékoli žití v klamech, lžích i iluzích, v nichž nežiji nejen já sama, ale neudržuji v nich ani lidi, s nimiž pracuji.

  • Zájemce, kteří na sobě chtějí skutečně poctivě pracovat, pak učím, jak vlastní život uchopit, aby již nepokračovali v chybách, které do té doby dělali (v oblasti vztahů, komunikace, práce, psychiky, výchovy dětí i v jiných směrech).

  • Pracuji také neustále s lidskou duší, což si někteří lidé neuvědomují, protože kdybych pracovala jen s nižší myslí lidí nebo s jejich nižšími emocemi či postoji, nikdy bych nedokázala nikomu skutečně pomoci. Jak se nalaďovat na vlastní duši a jak s ní pracovat mohu naučit i vás. Musíte jen chtít na sobě poctivě pracovat.

 

Martin Luther King kdysi řekl: „Kdybychom pomohli doufat jen jednomu jedinému člověku, pak naše práce měla smysl a nežili jsme nadarmo.“

S jeho slovy plně souhlasím. Mým cílem ale je, aby lidé nezůstávali jen u pouhého doufání nebo chtění, ale aby svůj život skutečně kvalitně žili, a v tom se snažím jim svými zkušenostmi i znalostmi pomoci.

 

Konzultace poskytuji formou osobní návštěvy, přes mobil nebo skype.
Má poradna se nachází 10-15 minut cesty autem od Prahy Letňan (směr Praha východ).


Čtenáře, kteří zavrhují astrologii poprosím, aby si nejprve přečetli pod odkazem význam astrologie
,
k čemu astrologie slouží, než tento obor začnou hodnotit. 

 

Budete-li se rozhodovat, zda mé služby využijete, nebo ne, přečtěte si nejprve nějaké informace o mně:
u odkazu kdo jsem
přečtěte si některé mé knihy
přečtěte si některé ohlasy na mé knihy
přečtěte si některé mé články
zeptejte se lidí, s nimiž jsem již pracovala, jak byli spokojeni...

a teprve pak se rozhodujte.

 

tel. 724 112 434e-mail: mholoubkova@seznam.cz - Psychologická poradna | Astrologická poradna | Manželská poradna | Osobní rozvoj